Web Jili Llueca - Via27 | KAFETERA

Disseny web per Via 27

Projecte web para estudi d’arquitectura situat a Figueres.

via27.com

A petició de l’arquitecte Juli Llueca, he redissenyat la seva pàgina web. Disponia d’un wordpress carregat de plugins i diversos editors que no eren necesaris.

Primer va fer falta entendre molt bé les necessitats del client el coneixement del qual de wordpress era bastant ampli. No obstant això, l’administrador era bastant caòtic per la qual cosa era millor dissenyar una nova web des de zero. Triant una plantilla més actualitzada que ja inclogués un Page Builder ha permès facilitar un bon ús per a l’usuari.

En segon lloc, la reestructuració de la web també ha estat clau per al projecte: categorització, navegació, determinar les pàgines, les entrades i introduir un portfoli. Una bona estructura de la informació dona com a resultat una web més neta, clara i comprensible: sabem on trobar el que busquem.